Publikacja akt sprawy

Publikacja akt stanowi taki etap w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w ramach którego strony i ich adwokaci mogą zapoznać się z aktami sprawy jeszcze przed wydaniem wyroku przez Sąd.

Jeśli strona nie korzysta z pomocy adwokata kościelnego, powinna z publikacji akt sprawy zrobić własnoręczne notatki (akt sprawy nie wolno w żadnym razie kserować, nie można też robić fotokopii). Publikacja akt stanowi jedyny moment w procesie, kiedy strony mogą się zapoznać ze zgromadzonym materiałem dowodowym.