Dowodzenie (przesłuchanie świadków, wysłuchanie stron, badanie psychologiczne)

Po ustaleniu przez Sąd formuły wątpliwości i powiadomieniu o tym stron procesu, Trybunał przystępuje do rozpoczęcia postępowania dowodowego.

Dowodzenie przed Sądem Kościelnym sprowadza się do przesłuchania stron, świadków, a także przeprowadzenia dowodów z dokumentów oraz opinii biegłego, którym najczęściej jest psycholog, psychiatra lub seksuolog, w zależności od przywołanego w sprawie tytułu nieważności małżeństwa.

Przesłuchania odbywają się najczęściej w siedzibie Sądu, który prowadzi sprawę przez Sędziego ze składu orzekającego lub pracownika Sądu posiadającego stosowną delegację (upoważnienie) do prowadzenia przesłuchań. W określonych sytuacjach możliwe jest przesłuchanie stron lub świadków w innym Sądzie Kościelnym. W praktyce bywa i tak, że świadkowie przesłuchiwani są na własnej parafii.

Przesłuchania odbywają się według schematu pytań, które przygotowywane są przy udziale Obrońcy Węzła Małżeńskiego i adwokatów stron.

W Sądzie Kościelnym nie ma żadnych rozpraw. Strony oraz poszczególni świadkowie przesłuchiwani są każdy osobno oraz w innym terminie, bez udziału publiczności czy strony przeciwnej i trwają zazwyczaj około 1-2 godziny. Przesłuchania rozpoczynają się od złożenia przysięgi, a kończą odczytaniem protokołu i złożeniem podpisu.

Niezależnie od wysłuchania strony powodowej i pozwanej, w toku procesu Sąd Kościelny przesłuchuje wskazanych przez stronę świadków.

Trybunał może wezwać na przesłuchanie także świadków z urzędu np. mogą to być członkowie rodziny strony przeciwnej.

Zdecydowana większość procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest prowadzona w oparciu o kan. 1095 - nr 3 i nr 2 KPK/83. W takich sprawach, prawo zaleca, by Sąd skorzystał z pomocy biegłych, zazwyczaj psychologów bądź psychiatrów.