Rozwód cywilny

Prowadząc procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa często pomagamy także w prowadzeniu wszelkich spraw rodzinnych, w tym spraw o rozwód cywilny czy też spraw okołorozwodowych (alimenty, podział majątku, uregulowanie kontaktów z dzieckiem itp.).

W celu przygotowania się do konsultacji mającej na celu udzielenie przez nas pomocy w omawianym zakresie warto zapoznać się z poniższymi pytaniami/materiałami które usprawnią przebieg konsultacji i ułatwią przygotowanie się do sprawy.