Apelacja

Jeśli po przeprowadzeniu procesu okaże się, że Sąd wydał wyrok negatywny co oznacza, iż nie została wykazana nieważność małżeństwa, stronie przysługuje prawo do zweryfikowania decyzji Sądu I instancji poprzez złożenie apelacji.

Złożenie apelacji w Sądzie Kościelnym zostało podzielone na dwa etapy.

W pierwszej kolejności należy przygotować tzw. "zgłoszenie apelacji" w którym zapowiada się, że strona nie zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu i składa apelację.

Po zgłoszeniu apelacji, strona ma miesiąc na złożenie tzw. "poparcia apelacji" w którym zawiera się szczegółowe uzasadnienie apelacji.