Prawo rodzinne

Dążąc do zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi prawnej, prowadzimy także wszelkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego doradzając oraz reprezentując strony powodowe oraz pozwane w procesach o rozwód cywilny, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku czy też w sprawach alimentacyjnych.

Pomagamy m.in. w następujących kategoriach spraw:

Rozłączenie małżonków:

 • sprawy o rozwód i separację (z orzekaniem o winie lub bez, z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnym, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisji współmałżonka, z orzekaniem o podziale wspólnego mieszkania oraz o podziale majątku, sprawy dotyczące przysądzenia mieszkania jednemu małżonkowi oraz dotyczące spłaty kredytu);
 • sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa

Sprawy majątkowe małżonków:

 • podział majątku wspólnego;
 • zniesienie wspólności majątkowej;
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
 • ograniczenia i wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka;
 • zarząd majątkiem wspólnym;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu;
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym;
 • umowy majątkowe małżeńskie.

Sprawy alimentacyjne:

 • sądowe dochodzenie alimentów na dzieci lub małżonka;
 • sprawy o podwyższanie lub obniżanie alimentów;
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;
 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów;
 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów;
 • wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności wyrokowi alimentacyjnemu;
 • pokrycie kosztów porodu i połogu;
 • umowy alimentacyjne.

Władza rodzicielska:

 • przyznanie władzy rodzicielskiej;
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów rodzica z dziećmi lub dziadków z wnukami;
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem;
 • wydanie dziecka;
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka;
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka.

Pochodzenie dziecka:

 • sprawy o ustalenie ojcostwa;
 • sprawy o ustalenie macierzyństwa;
 • sprawy o uznanie dziecka;
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 • sprawy o unieważnienie uznania dziecka;
 • sprawy o nadanie nazwiska ojca lub zmianę nazwiska

Wszelkie sprawy związane z opieką i kuratelą, adopcją oraz ubezwłasnowolnieniem

Oferujemy również pomoc w prowadzeniu spraw rodzinnych (zwłaszcza rozwodowych) osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów.