Prawo Kanoniczne

rozwód kościelny przykłady

Rozwód kościelny – przykłady spraw z omówieniem naszych ekspertów

#przykładnieoprawie - pod tym hasłem rozpoczynamy cykl publikacji, w których na konkretnych przykładach będziemy starali się przybliżać Państwu tajniki prawa kanonicznego, a dokładniej kościelnych procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele katolickim.

Gdy prawnik pisze lub mówi o prawie, zwłaszcza kanonicznym prawie małżeńskim, często posługuje się całkowicie niezrozumiałym dla Klienta językiem.
Rozmawiając o procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa używamy słów takich jak: „tytuł nieważności małżeństwa”, „stwierdzenie nieważności małżeństwa”, „ustalenie formuły wątpliwości” czy „publikacja akt”.

Klient często czuje się zagubiony, ponieważ „tytuł” ma film, „formuła” kojarzy się z wyścigami samochodowymi F1 lub składnikami leku, a „publikuje” się książki lub posty w social media. Poza tym o jakim „stwierdzeniu nieważności małżeństwa” jest mowa, skoro Klient chce uzyskać „rozwód kościelny”.

W ramach serii wpisów #przykladnieoprawie omawiać będziemy różne powody/przyczyny dla których sąd kościelny może uwzględnić prośbę i stwierdzić nieważność małżeństwa, a także problemy związane z przebiegiem samej procedury sądowej.

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu i dzielenia się Waszymi doświadczeniami w komentarzach!

Zapraszamy także do udziału w naszej grupie na Facebook

 

Rozwód kościelny a obrońca węzła małżeńskiego i uwagi przedwyrokowe

Kim jest Obrońca Węzła Małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa i jaką rolę pełnią jego uwagi przedwyrokowe?

Read More

Jak przebiega rozwód kościelny? Procedura procesu o nieważność małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa odbywa się według procedury ściśle określonej przez prawo kanoniczne. Jak przebiega proces o nieważność małżeństwa? Jaka jest jego specyfika?

Read More

Wspólna skarga powodowa małżonków

Zgodny wniosek stron o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a wspólny adwokat

Decydując się na rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, należy pamiętać, iż strona powodowa składająca skargę w istocie rzeczy nie występuje przeciwko drugiej stronie (choć formalnie współmałżonek staje się stroną pozwaną), a podważa ważność sakramentu małżeństwa.

Read More