Kancelaria Prawa Kanonicznego

Kancelaria Prawa Kanonicznego "Kanonista" obejmuje swoją działalnością Prawo Kanoniczne, Prawo Kościelne i Prawo Wyznaniowe. Głównym profilem działania kancelarii są sprawy związane z sakramentem małżeństwa, na ogół są to procesy o unieważnienie małżeństwa kościelnego czy unieważnienie ślubu kościelnego, określane potocznie jako rozwód kościelny. Każdy adwokat kościelny wchodzący wskład zespołu legitymuje się wykształceniem w zakresie prawa kanonicznego i posiada stosowne zezwolenia i uprawnienia nadane przez Władze Kościelne... Więcej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Osoby zainteresowane współracą z naszą kancelarią prosimy o kontakt
ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE
Prowadzimy spotkania z osobami zainteresowanymi w różnych miastach w Polsce, średnio raz w miesiącu.

Przebieg konsultacji:

Pierwsza konsultacja ma na celu ustalenie czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Po spotkaniu, w ramach podsumowania spotkania przesyłamy drogą elektroniczną materiały potrzebne do przygotowania się do prowadzenia procesu. Każda konsultacja trwa około 2-ch godzin.

1. Sprawdzenie podstaw nieważności

Omawiamy przebieg znajomości przedślubnej i małżeństwa oraz osobowość stron i relacje w rodzinach generacyjnych by ustalić czy istnieją podstawy do prowadzenia procesu.

2. Analiza dowodów w sprawie

Omawiamy kwestie dowodowe, takie jak udział obu stron w procesie i wynikające z tego konsekwencje dla sprawy, a także udział świadków, pomocne dokumenty, jak listy, pamiętniki, notatki czy akta sprawy rozwodowej cywilnej.

3. Przedstawienie przebiegu procesu

Przedstawiamy przebieg postępowania uwzględniając specyfikę Trybunału, w którym będzie mógł toczyć się proces.

4. Wyjaśnienie roli adwokata

Omawiamy i wyjaśniamy jaka jest rola adwokata i pełnomocnika w procesie o nieważność małżeństwa.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONSULTACJI?
Zachęcamy do przeczytania, a jeśli to możliwe opisania i przesłania drogą e-mail opisu sprawy według schematu pytań zawartych w formularzu.

Nasi adwokaci kościelni oferują Państwu fachową i kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Trybunałami Kościelnymi w całej Polsce, a niejednokrotnie także poza jej granicami.

Prawnicy z Naszej Kancelarii, adwokaci i radcowie prawni prowadzą także wszystkie sprawy rodzinne z zakresu prawa polskiego (rozwód, separacja, sprawy majątkowe między małżonkami, sprawy alimentacyjne, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej itp.). Choć sprawy np. o rozwód cywilny nie mają wpływu na procesy o nieważność małżeństwa, to jednak z uwagi na ograniczone możliwości Sądów Kościelnych w zakresie postępowania dowodowego, niejednokrotnie prowadząc sprawy rodzinne pozyskujemy cenne dowody potrzebne w procesach kościelnych.

W skład naszego zespołu wchodzą mianowani adwokaci kościelni prowadzący indywidualną praktykę w poszczególnych Sądach Kościelnych w Polsce.

Obrazek Marcin Krzemiński
Adwokat Kościelny, Radca Prawny

Marcin Krzemiński

Adwokat kościelny, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Adwokat przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim... więcej

Obrazek Jolanta Ogorzałek-Krzemińska
Adwokat Kościelny, Radca Prawny

Jolanta Ogorzałek-Krzemińska

Adwokat kościelny, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Adwokat przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim... więcej

Obrazek Katarzyna Kasztelan
Adwokat Kościelny, Aplikant Adwokacki

Katarzyna Kasztelan

Absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie... więcej

Nasz Cel

NASZE KREDO


Celem założycieli Kancelarii Prawa Kanonicznego KANONISTA jest wyjście naprzeciw potrzebom osób znajdujących się w trudnej sytuacji, często pozostającym w związkach niesakramentalnych, które zamierzają lub już są w trakcie sprawy o nieważność małżeństwa

Aktualności

24. sie
Pozew o rozwód kościelny. Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Pozew o rozwód kościelny. Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Jak napisać skargę powodową o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego? Czy istnieje wzór "pozwu o rozwód kościelny"? Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, dla których określenia często używa się pojęcia rozwód kościelny, rozpoczynają się od przygotowania, złożenia i przyjęcia skargi powodowej. Skarga powodowa stanowi odpowiedni pozwu w sprawach cywilnych. Praktyka konstruowania skargi powodowej pokazuje, że nie powinna …

Komunikat

Z uwagi na często pojawiające się nadużycia, prosimy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy prawnej przy prowadzeniu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa o dokładne sprawdzanie osób i kancelarii świadczących usługi w tym zakresie. Niejednokrotnie "anonimowe kancelarie" czy "rzekomi prawnicy" nie mają żadnych uprawnień a często także podstawowej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego obiecując przy tym "rozwód kościelny" czy "unieważnienie sakramentu małżeństwa".

By uniknąć nieprzyjemności, warto zatem żądać okazania dekretu nominacyjnego do pełnienia zadania adwokata lub przynajmniej przedłożenia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów kanonicznych oraz tzw. Diploma Licentiae, co upoważnia do wykonywania zawodów prawniczych w Kościele.