Katarzyna Kasztelan

adwokat kościelny ad causam, adwokat

 

Absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, posiadająca tytuł magistra prawa kanonicznego – specjalność kanoniczno-cywilna. W 2015 r. zdobyła dyplom Licencjata Prawa Kanonicznego. Od początku swojej kariery związana z Kancelarią Prawa Kanonicznego i Rodzinnego „Kanonista”. Obecnie posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w kancelarii, w tym ponad sześcioletnie w zakresie prowadzenia procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Występuje w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim jako adwokat ad causam.

Ukończyła także studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uzyskując w 2017 r. tytuł magistra prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, współpracując z Uniwersytecką Studencką Poradnią Prawną WPiA UKSW. Od 2014 roku związana z kancelarią Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym od dwóch lat zdobywa praktykę na sali sądowej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego i rodzinnego.

 

Skontaktuj się ze mną

Adwokat Kościelny, ad causam

Kancelaria Prawa Kanonicznego
Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro
00 - 582 Warszawa

kom.: kom.: 730-148-724

e-mail: k.kasztelan@kanonista.com

katarzyna kasztelan