Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Przed rozpoczęciem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy przygotować się do omówienia sprawy w ramach pierwszej konsultacji. Prosimy Państwa o pobranie poniższych pytań i dokładne ich przeanalizowanie. Najlepszą formą przygotowania jest opracowanie dokładnych odpowiedzi na poniższe pytania i przesłanie ich przed spotkaniem drogą elektroniczną na adres adwokata z naszej kancelarii z którym zostało umówione spotkanie, tj.:

Prosimy by redagując opis skupić się głównie na dysfunkcjach i nieprawidłowościach dotyczących nie tylko drugiej strony, jej życia przed ślubem i domu rodzinnego, ale także należy poddać krytycznej ocenie własne zachowania i relacje panujące w najbliższym otoczeniu (rodzina, dzieciństwo, otoczenie szkolne, problemy we wcześniejszych związkach). Dobre przygotowanie do pierwszego spotkania ułatwia dokonanie nam oceny co do zasadności złożenia skargi powodowej oraz szans powodzenia całego procesu.

W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z pomocy naszej kancelarii prosimy o wypełnienie i podpisanie pełnomocnictwa/zlecenia dla adwokata który będzie prowadził sprawę:

Osoby zamierzające rozpocząć proces w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim winny dostarczyć do kancelarii także wypełniony kwestionariusz według poniższego wzoru:

Osoby, które zdecydują się na samodzielne prowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa winny przygotować skargę powodową w oparciu o wzór, który został przyjęty w Sądzie Kościelnym w którym będzie prowadzony proces.

Dla przykładu, wzór skargi powodowej Sądu Metropolitalnego w Warszawie można pobrać tutaj: