Historia Kancelarii Prawa Kanonicznego KANONISTA to losy dwóch prawników, Jolanty Ogorzałek oraz Marcina Krzemińskiego, którzy po ukończeniu studiów z zakresu prawa kanonicznego, zdobyciu uprawnień zawodowych w postaci tzw. Diploma Licentiae, a także uzyskaniu ze strony władz kościelnych stosownych nominacji, postanowili założyć niemalże pierwszą w Polsce profesjonalną, świecką kancelarię zajmującą się procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Pełnienie roli adwokatów kościelnych przez osoby świeckie w Kościele Katolickim nie należało do zadań łatwych, ale dzięki życzliwości i cierpliwości oficjałów, sędziów i pracowników Sądów Kościelnych wraz z upływem kolejnych lat wrastaliśmy w struktury poszczególnych Trybunałów zdobywając doświadczenie u boku najlepszych kanonistów.

Pierwsze lata naszej praktyki to praca na rzecz stron w Sądzie Biskupim Diecezji Sandomierskiej, Sądzie Biskupim we Włocławku, Sądzie Biskupim w Płocku, Sądzie Biskupim w Toruniu, Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie oraz Sądzie Metropolitalnym w Warszawie.

Na przestrzeni kilkunastu lat naszej pracy, w różnym charakterze pomagaliśmy w prowadzeniu spraw niemal w każdym Sądzie Kościelnym w Polsce, a także we właściwych trybunałach w Kanadzie, USA czy Nowej Zelandii.

Obecnie pomagamy w prowadzeniu procesów o nieważność małżeństwa błędnie określanych jako rozwód kościelny w każdej diecezji w Polsce.

Zdobywane przez lata doświadczenie zaowocowało uzyskaniem przez nas uprawnień zawodowych radców prawnych oraz doradców restrukturyzacyjnych.

Jako radcowie prawni pomagamy w sprawach rodzinnych, w tym w szczególności związanych z podziałem majątku, sprawach o rozwód cywilny czy w sprawach alimentacyjnych. Wykonując zawód radców pranych staramy się tak prowadzić sprawy cywilne naszych klientów, by tam, gdzie to możliwe, pozyskaną wiedzę lub dokumenty wykorzystać w przyszłości do prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Znając przepisy prawa polskiego oraz prawa kanonicznego w zakresie organizacji i funkcjonowania kościelnych osób prawnych takich jak m. in. parafie, diecezje itp. świadczymy unikalną pomoc prawną w zakresie obsługi prawnej transakcji z udziałem wyznaniowych osób prawnych tak Kościoła Katolickiego jak i innych kościołów i związków wyznaniowych. W naszej praktyce braliśmy udział w wydawaniu orzeczeń Sądu Najwyższego kształtującego pogląd o skuteczności prawa kanonicznego w prawie polskim w zakresie reprezentacji osób prawnych Kościoła Katolickiego. Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala na wsparcie naszych Klientów w transakcjach dotyczących nieruchomości kościelnych.

Kolejną, choć równie istotną specjalizacją naszej kancelarii obok prawa kanonicznego, wyznaniowego i rodzinnego pozostaje prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Posiadając licencje doradców restrukturyzacyjnych prowadziliśmy samodzielnie jako syndycy ponad 220 postępowań upadłościowych. Niezależnie od tego w kilkudziesięciu sprawach pełniliśmy rolę tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych czy nadzorców.

Obrazek Marcin Krzemiński
Adwokat Kościelny, Radca Prwany, Doradca Restrukturyzacyjny

Marcin Krzemiński

Adwokatem kościelny stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy sądach kościelnych Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Diecezji Sandomierskiej, Diecezji Płockiej oraz Diecezji Włocławskiej... Więcej

Obrazek Jolanta Ogorzałek Krzemińska
Adwokat Kościelny, Radca Prwany, Doradca Restrukturyzacyjny

Jolanta Ogorzałek Krzemińska

Jolanta Ogorzałek Krzemińska jest adwokatem stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim oraz Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej. Jolanta Ogorzałek Krzemińska pochodzi z... Więcej

Obrazek Katarzyna Kasztelan
Adwokat Kościelny Ad Causam, Aplikant Adwokacki

Katarzyna Kasztelan

Absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, posiadająca tytuł magistra prawa kanonicznego – specjalność kanoniczno-cywilna. W 2015 r. zdobyła dyplom Licencjata Prawa Kanonicznego... Więcej