Jak przebiega rozwód kościelny? Procedura procesu o nieważność małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa odbywa się według procedury ściśle określonej przez prawo kanoniczne. Jak przebiega proces o nieważność małżeństwa? Jaka jest jego specyfika?

Więcej

Wspólna skarga powodowa małżonków

Zgodny wniosek stron o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a wspólny adwokat

Decydując się na rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, należy pamiętać, iż strona powodowa składająca skargę w istocie rzeczy nie występuje przeciwko drugiej stronie (choć formalnie współmałżonek staje się stroną pozwaną), a podważa ważność sakramentu małżeństwa.

Więcej