Pozew o rozwód kościelny. Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Jak napisać skargę powodową o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego? Czy istnieje wzór "pozwu o rozwód kościelny"?

Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, dla których określenia często używa się pojęcia rozwód kościelny, rozpoczynają się od przygotowania, złożenia i przyjęcia skargi powodowej.

Skarga powodowa stanowi odpowiedni pozwu w sprawach cywilnych.

Praktyka konstruowania skargi powodowej pokazuje, że nie powinna ona być zbyt obszerna i zazwyczaj liczy 3-5 stron, w ramach których należy bardzo syntetycznie opisać przebieg małżeństwa i znajomości przedślubnej w kontekście wszelkich nieprawidłowości i dysfunkcji, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa.

Skarga powodowa jest niezwykle istotnym dokumentem dla całego procesu, bowiem wyznacza ramy całego postępowania, a zatem od jej treści i poprawnego sformułowania w dużej mierze zależy powodzenie całej sprawy.

Najczęstszym błędem przy redagowaniu skargi powodowej jest skupienie się na opisie wiary i moralności stron oraz obrona własnej osoby.

Skarga powodowa, a wraz z nią cały proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa winny być traktowane jako swego rodzaju spowiedź, w ramach której należy dokonać krytycznej oceny nie tylko drugiej strony ale także samego siebie oraz rodzin z jakich się pochodzi i środowiska w którym się wzrastało, by ukazać nieprawidłowości i dysfunkcje oraz obciążenia z jakimi się wchodziło zawierając małżeństwo. Z przykładowym wzorem skargi powodowej można zapoznać się tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem mec. Marcina Krzemińskiego i mec. Katarzyny Kasztelan przygotowanym we współpracy z Infor.pl, w którym prezentujemy zasady konstruowania skargi powodowej wraz z praktycznymi uwagami dla osób, które zamierzają starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele katolickim.

Link to publikacji dostępny jest tutaj.