Rozwód kościelny a obrońca węzła małżeńskiego i uwagi przedwyrokowe

Kim jest Obrońca Węzła Małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa i jaką rolę pełnią jego uwagi przedwyrokowe?

W każdym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa określanym niepoprawnie jako rozwód kościelny, funkcjonuje instytucja obrońcy węzła małżeńskiego (OWM).

Rolą i zadaniem OWM jest mi.in przedstawianie wszelkich uwag i argumentów przemawiających przeciwko stwierdzeniu nieważności małżeństwa.

Merytorycznym wyrazem aktywności OWM w procesie jest złożenie pod koniec postępowania tzw. uwag przedwyrokowych.

Po otrzymaniu pisma z Sądu klienci często mylą otrzymane uwagi z orzeczeniem w sprawie.

Podkreślić należy, że uwagi przedwyrokowe stanowią wyłącznie opinię OWM i są obligatoryjnym elementem w każdym procesie.

Jeśli obrońca nie zdaje się na sprawiedliwość sądu przedstawiając argumenty za ważnością małżeństwa, a strona nie korzystała dotychczas z pomocy adwokata kościelnego, warto skonsultować treść uwag z kanonistą aby przygotować merytoryczną odpowiedź - replikę na złożone do akt i doręczone stronom uwagi przedwyrokowe.

Więcej na temat roli obrońcy węzła małżeńskiego i jego zadań w procesie można odnaleźć w naszej publikacji przygotowanej dla infor.pl, w której mec. Marcina Krzemińskiego i mec. Katarzynę Kasztelan przybliżają to zagadnienie ułatwiając zrozumienie roli OWM w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Z publikacją można zapoznać się tutaj.