“Rozwód kościelny” a rozwód cywilny

Rozwód kościelny a rozwód cywilny. Wpływ sprawy rozwodowej na proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa błędne określane jako rozwód kościelny lub unieważnienie małżeństwa należą do wyłącznej właściwości sądów kościelnych, które funkcjonują niemal w każdej diecezji w Polsce.

Sprawy dotyczące rozwodu cywilnego rozpatrują wyłącznie polskie sądy powszechne.

Mimo odrębności obu tych postępowań niezwykle istotnym jest aby argumentacja prezentowana w obu procesach była tak przedstawiana, aby nie zaprzepaścić szans na stwierdzenie nieważności małżeństwa.

W praktyce naszej kancelarii sprawami o stwierdzenie nieważności małżeństwa zajmują się adwokaci kościelni tj. adw. Marcin Krzemiński, adw. Jolanta Ogorzałek-Krzemińska i adw. Katarzyna Kasztelan.

Sprawami rodzinnymi, w tym m.in. sprawami o rozwód, o podział majątku, o alimenty czy ustalenie kontaktów z dziećmi zajmuje się adw. Monika Tarnowska.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją przedstawiającą wpływ spraw cywilnych na przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, którą przygotowaliśmy dla infor.pl pod linkiem.