Rozwód kościelny – jak rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Skarga powodowa

Wiele osób, których małżeństwo się rozpadło rozważa założenie sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Jak należy sformułować prośbę do sądu kościelnego? Czym jest i jak należy skonstruować skargę powodową? O czym należy napisać w prośbie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Zapraszamy do obejrzenia szkolenia, podczas którego mec. Katarzyna Kasztelan oraz mec. Marcin Krzemiński wyjaśnią w jaki sposób można rozpocząć proces o nieważność małżeństwa.

szkolenie – jak rozpocząć rozwód kościelny – jak rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa