Monika Tarnowska

adwokat, mediator, kurator procesowy

Posiadam 11-letnie doświadczenie w pracy prawnika oraz 8-letnie doświadczenie w pracy na sali sądowej, reprezentując interesy stron w postępowaniach karnych, rodzinnych oraz cywilnych.

Wykształcenie prawnicze uzyskałam w 2008 roku kończąc Wydział Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie [dziś Uczelnia Łazarskiego].  W zakresie moich ścisłych zainteresowań zawodowych zawsze leżało prawo karne, kryminalistyka oraz medycyna sądowa. Takie zainteresowania pogłębiałam podczas ośmiomiesięcznego stażu w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, a następnie trzyletniej pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Praktykę na sali sądowej – tak istotną w zawodzie adwokata - zdobyłam w ponad 150. procesach karnych, pełniąc funkcję kuratora procesowego dla małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniach  przygotowawczych, sądowych oraz prywatnoskargowych. Większość  postępowań, w których reprezentowałam dzieci, była bezpośrednio związana z przemocą domową oraz Procedurą „Niebieskiej Karty”.  Podczas szkoleń oraz biorąc udział w kilkudziesięciu przesłuchaniach małoletnich świadków i pokrzywdzonych nabyłam realne umiejętności nietraumatycznego przesłuchania dziecka, a także przygotowania rodziny oraz małoletniego do tej trudnej czynności procesowej. Miałam przywilej dzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami podczas tworzenia standardów pracy kuratora przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” w Warszawie [dawniej Fundacja „Dzieci Niczyje”].

Nabyte doświadczenia pozwoliły mi na poznanie problemów rodziny i uwrażliwiły mnie na sprawy społeczne. W te zagadnienia zagłębiałam się również jako redaktor naczelny miesięcznika Adwokat Rodzinny, będącego projektem Instytutu Europejskiego w Warszawie tworzonym przy współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wykształcenie prawnicze pogłębiłam podczas aplikacji adwokackiej, którą odbyłam przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od tego czasu wykonuję zawód adwokata. W międzyczasie trzonem moich zawodowych zainteresowań oraz praktyki stało się także prawo rodzinne. Stale podnoszę kwalifikacje zawodowe i dokształcam się będąc członkiem Sekcji Prawa Rodzinnego oraz Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Chcąc zapewnić możliwie pełną obsługę prawną i pomoc w wymiarze społecznym, prowadzę mediacje rodzinne, zarówno na etapie przedsądowym - odpowiadając na indywidualne potrzeby skonfliktowanych stron, jak i w warunkach toczącego się postępowania sądowego – na potrzeby ugodowego zakończenia sporu. Praktyczne umiejętności w tym obszarze zdobyłam uzyskując dyplom mediatora w sprawach rodzinnych Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Będąc członkiem Sekcji Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie regularnie podnoszę kwalifikacje zawodowe. Wiedzę teoretyczną wzbogacam codzienną praktyką związaną z obsługą prawną i zarządzaniem konfliktem osób znajdujących się w trudnych relacjach rodzinnych i skomplikowanych sporach prawnych.

Skontaktuj się ze mną

adwokat, mediator, kurator procesowy

Kancelaria Prawa Kanonicznego
Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro
00 - 582 Warszawa

kom.: 509-587-213

e-mail: m.tarnowska@kanonista.com