Wspólna skarga powodowa małżonków

Zgodny wniosek stron o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a wspólny adwokat

Decydując się na rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, należy pamiętać, iż strona powodowa składająca skargę w istocie rzeczy nie występuje przeciwko drugiej stronie (choć formalnie współmałżonek staje się stroną pozwaną), a podważa ważność sakramentu małżeństwa.

Read More

1.Problemy psychiczne i niedojrzałość jako podstawa nieważności małżeństwa

Problemy psychiczne i niedojrzałość jako podstawa nieważności małżeństwa

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa musi być prowadzony w oparciu o tytuł lub tytuły nieważności małżeństwa przewidziane w prawie kanonicznym. Jedną z głównych przyczyn dla których strony ubiegają się o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest „niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej” o której mowa w kan. 1095 n. 3 KPK/83.

Read More